1. Terapia podstawowa stacjonarna 4 tyg.

-obejmuje terapię indywidualną i/lub grupową

Celem terapii jest nauka utrzymywania abstynencji:

Budowanie motywacji do trzeźwienia, pomoc w odbudowie relacji z bliskimi, poprawa jakości życia osoby uzależnionej. 

Jeśli zachodzi potrzeba okres terapii może zostać wydłużony o dowolny czas.

 

2. Terapia motywacyjna 2 tyg.

Oferta skierowana jest dla osób w nawrocie choroby związanej z uzależnieniem, jak również dla osób, które chcą bliżej przyjrzeć się własnym problemom związanym z nadużywaniem środków psychoaktywnych

3. Terapia dla osób współuzależnionych 1 - 2 tyg.

Terapia obejmuje kontakt indywidualny oraz zajęcia grupowe, uczy nowych zachowań i konsekwentnego wprowadzenia ich w życie, porządkowania emocji i oddzielania życia własnego od cudzego.

4. Terapia stacjonarna 8 - 12 tyg.

-obejmuje terapię indywidualną i/lub grupową

tzw. terapia pogłębiona, poszerzanie wiedzy i umiejętności osoby uzależnionej w jego obszarach problemowych

5. Konsultacje psychologiczne i psychiatryczne

 

6. Konsultacje i terapie indywidualne     

Praw­dzi­wym błędem jest błąd po­pełnić i nie nap­ra­wić go. 

                                                                                       Konfucjusz

 

Przycisk

OFERTA

PLAN DNIA

O NAS

KADRA

GALERIA

KONTAKT

Partnerzy: